2017. november 24., péntek 15:14

A sportosztályról

Értékelés:
(1 szavazat)
 
Olyan sportosztályt álmodtunk meg, ahol a pedagógusok, az edzők és a szülők maximális támogatásával mindent megteszünk azért, hogy a gyerekek a tanulmányaikban és a sportolásban is a legjobb eredményt érjék el. Nemcsak a sportolást, hanem a tanulást is kiemelt helyen kezeljük, hiszen egy sportoló, ha megsérül, akkor legyen a kezében egy diploma, amit bármikor elő tud venni és hasznosítani tud. A gyermekek az iskolában egyenruhát kötelesek viselni. Ezt azért tartjuk fontosnak, hogy a gyerekek között a társadalombeli különbségek ne mutatkozzanak meg. A sportosztály technikai felszereltsége a XXI. századnak megfelelő. Az osztály 8 saját számítógéppel, tv-vel, DVD-vel, hifitoronnyal, illetve digitális táblával rendelkezik. A tanterem teljesen felújított, korunk követelményeinek megfelelő.

Elengedhetetlen a jó szülői háttér. Fontos, hogy a szülők elkötelezettek legyenek a tanulás és a sport iránt, és mindenben támogassák a gyerekek iskolai, illetve sportolói fejlődését. Szülői háttér nélkül ez elképzelhetetlen. A 2018/2019-es tanévben olyan új torna – és edzőteremben várjuk a gyerekeket, ahol saját birkózócsarnokkal rendelkezünk.

Az iskolaotthon

A két tanító tantárgycsoportos tanítást végez. Az órákat megosztva délelőtt és délután tartják. Nemcsak a tanítási órákat vezetik, hanem gondoskodnak a szabadidő tartalmas eltöltéséről, valamint a tanulók másnapi felkészüléséről is, mely önálló tanulás keretében történik. Ezt mindig a pedagógus vezeti, aki az adott tantárgyat tanítja. A tanítók segítségével sajátítják el a gyerekek a különböző tanulási technikákat is (pl.: időbeosztás, feladatok sorrendje, szóbeli tanulás módszere).

Egyenruha

Az osztály tagjai az iskolában egységes formaruhát viselnek, amit az ESMTK Birkózó Szakosztály biztosít. Viselése kötelező!

Jelentkezés feltételei

A gyerekeknek legalább fél évig előkészítő edzésen kell részt venni. Orvosi vizsgálaton kell részt venni, mely alapján „birkózásra alkalmas” minősítést kap a gyermek. A sportosztályba való felvételt követően a gyermeknek minden edzésen, versenyen, ESMTK-s rendezvényen részt kell vennie. Mind a gyerek, mind a szülő megtesz mindent azért, hogy a Szakosztály sikeres legyen, és hogy minél jobb sportközösség alakuljon ki. A szülők segítik, támogatják gyereküket akkor is, ha a gyermekük hullámvölgybe kerül. Csak azok a gyerekek járhatnak sportosztályba, akik a fentieket magukénak vallják és tudják. Amennyiben a gyermek abbahagyja a birkózást, úgy másik osztályba kerül.

Célok és feladatok

Az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a tanulókat olyan testi műveltséggel (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek, és az ezekhez kapcsolódó intellektuális ismeretek) és ezekből fakadó értékekkel ruházza fel, ami megalapozza későbbi mozgásos cselekvési biztonságukat, rendszeres fizikai aktivitásukat. Felismerjék a sport egészségügyi értékeit, és a rendszeres fizikai aktivitás életük részévé váljon. A kondicionális és a koordinációs képességeknek az életkorhoz és az egyéni adottságokhoz igazított fejlesztése. Tanulási, játék – és sportolási élmények nyújtása: elsajátítás, teljesítmény, kollektív siker, a tevékenység öröme. Értékes személyiségvonások fejlesztése: a félelem leküzdése, a szabályok betartása, összpontosítás, céltartás, a nehézségek leküzdése. A tanulók életkorának megfelelően fejlődjön keringési, légzési és mozgatórendszerük. A választott sportág minél magasabb szinten való elsajátítása. Életkoruknak megfelelően fejlett izomzattal legyenek képesek uralni testtömegüket a különböző feladatmegoldások során! Tudjanak csapatban egy célért küzdeni. Tökéletes alapok elsajátíttatása, a türelmes, céltudatos, egymásra épülő munka.

Célunk, hogy évek múlva is legyen lehetőségünk erre építve, magas tudásszintű versenyzőkkel képviselni hazánkat a különböző rangos megmérettetéseken.
Kiemelt fontosságú, hogy tanítványaink rendszeres, fokozatosan egyre nagyobb terhelést jelentő felkészítésben részesüljenek, amelyet minden külső körülmény is támogat. Mert akármilyen gondosan előkészített szakmai felkészülési, oktatási terv sem lehet eredményes, ha azt nem támogatja a többi „külső” körülmény, a családi, szülői háttér, az iskolai oktatás keretei, edző és szülő, edző és tanítvány közös célért megvalósuló együttműködése. Ezért is jelent ideális lehetőséget az iskolai tantervként megvalósuló birkózás (fiúknak) és a fitness-tánc (lányoknak) oktatás, és ennek szakszerűen kidolgozott anyaga. Alkalmazása feltételezi a felkészítő szakembergárda munkájának összhangját, az állandó szakmai egyeztetéseket, iskolai vezetőkkel, edzőkkel és valamennyi érintett aktív, lelkiismeretes részvételét a folyamatban. Az általánosan megfogalmazott célok eléréséhez igen fontos, hogy kezdetben valamennyi tanuló részvételével, egységes gyakorlatok alkalmazásával teremtsük meg a közös alapot a versenyzők számára, tudásuk majdani, egyéniségüket, sajátos adottságaikat kiemelő fejlesztéséhez.
 
Megjelent: 4738 alkalommal